About classes

Weekly Schedule

day time field
wednesdays 4-7 PM Live Figurative Drawing Class
Thursdays 3-6 PM Live Figurative Drawing Class
Fridays 10 AM-16 PM Painting Class

برنامه هفتگی

رشته آموزشی ساعت روز
طراحی فیگوراتیو از مدل زنده 16-19 چهارشنبه ها
طراحی فیگوراتیو از مدل زنده 15-18 پنج شنبه ها
نقاشی 10-16 جمعه ها

 

 

 

Description

 

 

 

درباره کلاسها

از آنجایی که سطوح آغازین یادگیری هنر نیازمند اهتمام ورزی به اسلوب مدون و مشخصی است لذا در این مجموعه از دوره های آموزشی سعی بر این است تا از طریق روش آکادمیک و علمی جنبه علمی و دانش بنیان هنر مورد تحقیق وآموزش قرار گیرد

طراحی از فیگور انسان مجموعه ای از چالشها (مثل تناسبات، شناخت فرم و اناتومی، کوته نمایی،پرسپکتیو و... ) را پیش رو قرار میدهد که موضوع اصلی این مجموعه کلاس ها ست

کلاسهای طراحی شامل سطوح پایه و پیشرفته بوده که در کل چهار ترم وهر ترم سه دوره می باشند

کلاسهای رنگ همچنین نیازمند سطح قابل قبولی از طراحی بوده که برای شرکت در آن مورد توجه قرار می گیرد

جهت هرگونه اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :

02166978521 - 09123936519

Slider